Add an animated icon to the map

Tokat, küresel ölçekteki konumu ile Karadeniz’in Akdeniz ve Ortadoğu’ya, ülke içindeki konumu ile Avrupa’nın Ortadoğu ve Kafkasya’ya açıldığı ulaşım güzergâhlarındaki önemli bir durak noktasıdır. Yeşilırmak’ı oluşturan Tozanlı, Kelkit ve Çekerek kolları ilin yerleşim ve tarımsal üretimini şekillendirmiştir. Tozanlı kolu üzerinde Almus, Tokat ve Turhal ilçeleri; Kelkit kolu üzerinde Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Başçiftlik ilçeleri, Çekerek kolu üzerinde ise Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçeleri yer almaktadır. Kazova, Turhal, Erbaa, Niksar, Artova ve Zile ovaları il yüzölçümünün % 15,4’ünü oluşturmaktadır. Tokat, tarihi ve kültürel mirasıyla da zengin bir şehirdir. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden kalma birçok tarihi esere ev sahipliği yapar.
Tokat kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım güzergâhlarında, Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz bölümünün iç doğusunda bölgeler arası bağlantı sağlayan bir şehirdir. Kuzeyinde Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güney ve güneydoğusunda Sivas, güneybatısında Yozgat ve batısında Amasya illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 9.958 km² olan Tokat, ülke yüzölçümünün ‰13’ünü oluşturmaktadır. Merkez ilçesinin rakımı 623 metre olan ilde, rakım 188 metre ile 2.200 metre arasında değişmektedir. Tokat ilinde merkez ilçe dâhil 12 ilçe, 25 belde ve 612 köy mevcuttur. Belediye sayısı itibariyle Türkiye’nin en fazla belediyeye sahip üçüncü ili; köy sayısı itibariyle ise ülkemizin en fazla köye sahip dördüncü ilidir. İlçe sayısı itibariyle ülke içinde 34. sırada yer almaktadır.
Merkez dâhil 12 ilçesi bulunan Tokat; Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Zile ilçelerinin bağlanması ile 1923 yılında il olmuştur. Artova ve Turhal 1944 yılında; Almus 1954 yılında, Pazar ve Yeşilyurt 1987 yılında; Sulusaray ve Başçiftlik ise 1990 yılında ilçe statüsü kazanmışlardır.
Kazova, Turhal Ovası, Erbaa Ovası, Niksar Ovası, Omala Ovası, Artova Ovası ve Zile Ovası mevcut mümbit yapıya sahip olan verimli arazilerini sulamaktadırlar.